Applied Metal Precision Technology
English

                   ยินดีต้อนรับสู่   AMPT . COM นี้   คือ   เว็บไซด์จากบริษัท  แอพพลายด์ เมลทัล

พรีซิซั่น  เทคโนโลยี  จำกัด  ได้ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ 1980 (พ.ศ 2523) , AMPT เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องการป้องกันความร้อนและการกัดกร่อนผุพังของผลิตภัณฑ์ โดยมีรูปแบบของกระบวนการหล่อขึ้นรูป (เวอร์ทิคอร์ เซนทริคเคิล  แคสทิง) การหล่อเหล็กแบบแกนตั้ง, และ (ฮอร์ริซอนเทิล  เซนทริคเคิล  แคสทิง) การหล่อเหล็กแบบแกนนอน.   AMPT สามารถที่จะหลอมหล่อชิ้นงานตาม  ความต้องการที่มีมากมายสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก  บริษัทได้ขยายงานการหลอมหล่อให้เป็นไป  อย่างกว้างขวางสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับรถยนต์,   สารเคมี,  น้ำมัน  ปิโตรเลี่ยม  และอุตสาหกรรม  สิ่งทอ

                AMPT มีความชำนาญพิเศษ  ซึ่งรวมถึง (พรีซีชั่น  ไปด์) ท่อผิวละเอียด  , (ทิ้ว)ท่อทุกชนิด , (เรเดียน ทิ้ว) ท่อแผ่ความร้อน , (ไกด์ โรด์)  ลูกรีดนำทาง, (โรด์เลอร์  ริงค์)  แหวนลูกรีด , (คอมพะซิท  โรด์) ลูกรีดเนื้อผสม , (สลิท  โรด์) ลูกรีดแบบเส้น   , (พินซ์  โรด์) ลูกรีดแบบบิด , (สเทรท  เทิน  นิ้ง  โรด์)  ลูกรีดแบบแนวตรง, (ฟอร์ม  โรด์) ลูกรีดแบบแถว, (เชียร์  เบลด)  ใบมีด  ตัด   และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ต้องการการป้องกันจากกรด, ออกไซด์,   ด่าง   หรือ  การป้องกัน  ทรัพย์สินเสียหายผุพัง  ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายของเราทำจากวัตถุดิบหลากหลายที่มีคุณภาพสูง ซึ่ง  ได้แก่ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทำจากเหล็ก  เช่น  เครื่องตัดเหล็กที่มีความเร็วสูง, ความทนทานของโลหะผสมของทังสเตน, เหล็กกล้า, เหล็กที่ไม่ขึ้นสนิม,  เหล็กที่ป้องกันความร้อน  หรือเหล็กที่สั่งทำพิเศษ  มีกระบวนการทำเหล็กด้วยความชำนาญพิเศษจากใบมีดที่มีความทนทานสูง  ซึ่งปลายมีดมีส่วนผสมของโลหะผสมธาตุโคบอลต์..

                        ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรากำลังเป็นที่นิยมและต้องการ คือ การหลอมหล่อเหล็กโดยใช้  เทคนิคฝีมือที่มีลักษณะเฉพาะ, วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง, และมีการประกันคุณภาพ  อีกด้วย  เช่นเดียวกัน  อีกด้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเราก็ประสบความสำเร็จกันอย่างแพร่หลาย  และเราก็กำลัง พัฒนาทางด้านการเพิ่มวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของ  เราเป็นที่ต้องการของลูกค้าต่อไป